Jag erbjuder utbildningar i:

  • Hjärtstartare användning
  • Första hjälpen
  • Hjärt- och lungräddning (barn, vuxna)
  • Barnolycksfall (Tänkbara skador i olika åldrar)
  • Akuta sjukdomar (Diverse andra utbildningar tex Brännskador, Psykisktomhändertagande

Även anpassad utbildning till allmänhet, företag, kommun och föreningar.
Välkommen att ta kontakt med mig!