Kunskap räddar liv!

Vill du som privatperson, förening, kommun eller företag lära dig mer om hur du ska agera vid en olycka? Jag erbjuder följande utbildningar i:

  • Hjärtstartare användning
  • Första hjälpen
  • Hjärt- och lungräddning (barn, vuxna)
  • Barnolycksfall (Tänkbara skador i olika åldrar)
  • Akuta sjukdomar (Diverse andra utbildningar tex Brännskador, Psykisktomhändertagande